Søkemotoroptimalisering - Hvordan få resultater med SEO - Contxt.no

Søkemotoroptimalisering – Hvordan få resultater med SEO

søkemotoroptimalisering

Søkemotoroptimalisering, eller SEO som det også kalles, omhandler en rekke tiltak du kan gjøre for at nettsiden din skal bli mer synlig i søkemotorer. Søkemotoroptimalisering retter seg mot organisk, gratis nettsidetrafikk.

Søkemotorenes jobb er å gi de som søker mest mulig relevant informasjon. For å gjøre dette benytter søkemotorene algoritmer, et sett med instrukser som avgjør hvilke resultater som skal vises. Søkemotoroptimalisering handler på en måte om å forstå algoritmene, og så lage innhold som blir prioritert av disse.

SEO blir delt inn i to deler

  1. On-site: Det du kan påvirke på nettsiden din
  2. Off-site: Det som ligger utenfor nettsiden din

Google, som vi fokuserer mest på, har aldri fortalt oss eksakt hvordan algoritmene fungerer.  Men de har publisert en SEO-guide som sier en del om hva du bør gjøre, on-site. I tillegg har vi mye erfaringsdata som gir oss en god pekepinn på hvordan algoritmene fungerer.

On-site (teknisk SEO)

On-site-faktorene omhandler ting som brukervennlighet og kvalitet på innhold.

Det er ikke slik at du kan fokusere på en eller to ting når det gjelder teknisk SEO. Du må være god på helheten. Det er det den samlede opplevelsen av nettsiden din som avgjør synligheten i søk.

En viktig faktor er, for eksempel, hvor rask lastetid nettsiden din har. Undersøkelser viser at lang lastetid gjør at besøkende velger bort nettsider. Google har derfor definert lastetid som en tellende rankingfaktor.

En annen faktor er nettsidestruktur. Det skal være enkelt for besøkende å navigere rundt på nettsiden, i tillegg til at Google’s egne roboter må få enkel tilgang.

Mobilvennlighet er også en faktor. Du må gi besøkende en like god opplevelse på mobil og nettbrett som på desktop.

Sist, men ikke minst, bør innholdet ditt være bra. Godt innhold blir lest, delt og linket til. Og det bringer oss over til neste tema: Off-site-faktorene.

Off-site

Mens du har full kontroll på on-site-optimaliseringen av nettsiden, er off-site-optimalisering mer krevende. Du får imidlertid en del gratis ved å være flink med on-site-optimalisering.

Dette er grunnen: En av de viktigste off-site-faktorene er inngående linker. Nettsider som mange andre linker til, blir av Google ansett for å være viktige. Disse får bedre plassering i søkeresultater.

Det er imidlertid slik at du må gjøre deg fortjent til linker. Og linkene må være relevante. Dersom du for eksempel driver med salg av solcellepaneler, og en blogg om sminke linker til deg, anser ikke Google det for å være relevant. 

Foruten linker, ser Google på hvordan besøkende bruker nettsiden din. Dersom besøkende bruker lang tid på nettsiden din, teller dette positivt. Blir innholdet ditt delt i sosiale medier, er det også et pluss.  

Myter og feiloppfatninger

Søkemotoroptimalisering er et myteomspunnet fag. Det hersker mange teorier om hvordan man bør arbeide med det og hva som gir resultater. Vår filosofi er at i tillegg til å ha en nettside som er i god teknisk stand, som er rask og brukervennlig, så må innholdet være av høy kvalitet. Det første kaller vi en skulle-bare-mangle-faktor.

Det er når det gjelder innhold mange gjør feil. Hvis du skal utkonkurrere de som ligger på førstesiden av Google i dag, så må innholdet ditt være bedre enn det som er der fra før. Du må besvare spørsmålet til de som søker på en bedre og enklere måte enn de andre. Du må fokusere på hva brukerne vil ha, og gi dem det. Bedre enn noen andre. Gjør du det, vil du også oppleve at ditt innhold blir delt og linket til.

Manipulering av søkeresultater

Det er dessverre mange som benytter seg av uærlige metoder innen søkemotoroptimalisering. Med god grunn, fordi det er mulig, og kan gi kortsiktig gevinst. Men det å jukse er risikabelt, og gir sjelden resultater over tid. Google jobber hardt med å avdekke juks, og vi ser gang på gang at de som jukser blir tatt.

Blir du tatt, kan konsekvensen være at nettsiden din forsvinner fra søkeresultatene. Og du får ikke komme tilbake før du har rettet opp jukset. I tillegg kan det gå ut over omdømmet ditt. Det er ikke verdt forsøket.

Hvor mye trafikk kan søkemotoroptimalisering gi deg?

Hvor mye trafikk du kan forvente å få, avhenger av volumet på det aktuelle søkeordet, eller de søkeordene du er optimalisert mot. Det vi kan si noe om, er hvor mye prosentvis trafikk du kan forvente å få, basert på plasseringen din.

Smartinsights har foretatt en større analyse, og basert på tallene deres ser vi at førsteplassen i et søk får rundt 30% av søketrafikken. Andreplassen får rundt 15%, og tredjeplassen rundt 10%. Det er imidlertid slik at du ikke bare får trafikk på ett søkeord, men også ulike varianter av søkeordet. Totalen, basert på et tema, blir derfor ofte høyere.

Organisk trafikk vs betalt trafikk – Hva gir mest trafikk?

Betalt vs organisk

Blant norske bedrifter er betalt trafikk, gjerne gjennom Google Ads, mer vanlig enn fokus på SEO og organisk trafikk. Det paradoksale er at det organiske søkeresultatet oftest gir langt flere klikk enn det betalte.

En undersøkelse gjort av Jumpshot viser at betalt søk får i snitt 2.8 klikk per 100 søk. Altså 2,8%. Samme undersøkelse viser at Organiske søk får rundt 54 klikk per 100 søk, altså 54% av den totale trafikken. De resterende 43 % resulterer enten i at de som søker ikke klikker, eller at de foretar et nytt søk.

Våre tall, som begrenser seg til kunder vi jobber med, og dermed ikke har statistisk signifikans, viser imidlertid at fordelingen ligger på rundt 80/20 i favør organiske søk. Men konklusjonen, hvis man ser alt under ett, er at organiske søk gir langt mer trafikk enn betalte.

Hvor lang tid tar det før resultatene kommer?

Søkemotoroptimalisering er en langsiktig strategi, og resultatene kommer gradvis. En etablert nettside med mye innhold, vil som oftest få synlige resultater ved bare å gjennomføre teknisk optimalisering. En ny nettside må bruke mer tid. Det tar tid å produsere innhold, og etablere seg som en autoritet innen et område.

En annen faktor som spiller inn, er hvor stor konkurranse det er på søkeordene du kjemper om. Innen B2B i Norge, hvor vi jobber mye, ser vi at konkurransen på organiske søk ofte er svært lav eller totalt fraværende. En tommelfingerregel er likevel at det tar 6–12 måneder før du får god effekt. Men da kan belønningen bli stor.

Du bør også ha i bakhodet at konkurransen vil bli tøffere og tøffere for hvert år som går. Det er fordi flere og flere forstår verdien av å være synlig i organiske søk.

Kontakt oss gjerne hvis du trenger hjelp med søkemotoroptimalisering

Om innholdsprodusenten

Hei, jeg heter Sturla, og er markedssjef i Contxt. Du kan se alle artikler jeg har skrevet her. Send gjerne en E-post hvis du vil komme i kontakt med meg.

>