Så skoleflinke er de på stortinget - Sjekk hva slags utdanning våre folkevalgte har

Så skoleflinke er de på stortinget

Utdanning stortinget

Vi har innhentet, systematisert og analysert data om utdannelsesbakgrunnen til våre folkevalgte. Dette har gitt oss en god del interessant informasjon, blant annet om forskjeller i utdannelse mellom kvinnelige og mannlige representanter.

 

Del infografikken på nettsiden din

Kjønnsforskjellen

Stortingets nettsider inneholder en del informasjon om representantenes utdannelsesbakgrunn, men det er ikke alt som står der. Vi har derfor kryssjekket denne informasjonen med informasjon fra Store norske leksikon, wikipedia og vanlige nettsøk. Slik har vi dannet oss et bilde av hvor mange års utdannelse den enkelte stortingsrepresentant har.

Ved å sette informasjonen inn i regneark, og vekte de ulike utdannelsene i forhold til hverandre, ser vi at kvinnelige stortingsrepresentanter har mer utdannelse enn mannlige. Dette stemmer også godt med SSB sine tall for befolkningen som helhet.

Vi har blant annet funnet ut at de eneste partiene med høyere utdanningsnivå blant menn enn blant kvinner, er KrF og SV. De med størst kjønnsforskjell, i favør kvinnene, er FrP og AP, med henholdsvis 1,7 og 2,2 år lengre utdannelse for kvinner enn for menn.

Typer utdannelse

Vi har delt utdannelsen inn i 6 ulike kategorier. De som har avlagt grad, har fått notert den normale studielengden, uavhengig av hvor lang tid vedkommende brukte på studiene.

 • Videregående skole (0 år høyere utdannelse)
   • Dersom vi ikke har funnet informasjon om fagbrev eller høyere utdannelse, har vi plassert representanten i denne kategorien.
 • Fagbrev (1 år høyere utdannelse)
   • Representanter med fagbrev har fått oppført 1 år høyere utdannelse. Over 80 % av representantene med fagbrev er menn.
 • Enkeltemner (Varierende antall år)
   • Her har vi plassert de representantene som har tatt høyere utdannelse, men som ikke står oppført med noen fullført grad.
 • Bachelorgrad (3 år)
   • Her har vi også plassert de som har cand.mag-grad, selv om de har 1 år lengre normert studietid enn de som tar bachelorgrad.
 • Mastergrad (5 år)
   • Her har vi også plassert de som har hovedfag, selv om de har 1 år lengre normert studietid enn de som tar mastergrad.
 • Doktorgrad (8 år)
   • Vi har bare funnet 1 doktorgrad blant våre folkevalgte: Marianne Synnes, doktorgrad i Molekylær cellebiologi. Doktorgraden har vi vektet til 8 studieår.

Gjennomsnittlig år med utdanning

De fleste partiene kommer nokså likt ut når det gjelder utdanning. Den gjennomsnittlige utdanningstiden i alle parti utenom FrP, er mellom 3,3 år (SP) og 4,1 år (KrF). FrP skiller seg ut. De ser ut til å ha 2,3 år mindre skolegang enn gjennomsnittet for de andre representantene. KrF er partiet med lengst utdannings i gjennomsnitt, med 4,1 år pr. representant i følge våre tall.

Populære utdanningssteder

I alt 16 norske studiesteder er representert på Stortinget. I tillegg er det 4 stortingsrepresentanter som har hoveddelen av utdanningen fra utlandet (USA, Frankrike og England) .

En del representanter har studert ved ulike skoler, både innenlands og utenlands. I slike tilfeller har vi prøvd å velge det studiestedet der representanten har studert lengst. Representanter med tilknytning til Universitetet i Oslo er mest representert på Stortinget.

I alt 36 representanter (21 % av alle) har gått på UiO. Det er dobbelt så mange representanter som neste studiested på listen, BI. På delt tredjeplass ligger NTNU og NHH, med 10 representanter hver. NHH er det studiestedet som er soleklart best representert i forhold til antall studenter. De har kun 1,2 % av alle norske studenter, men 6 % av stortingsrepresentantene har gått der.

Populære utdanningsvalg

Det er stort spenn i studievalgene til de folkevalgte. På topp finner vi Økonomi (13% av alle) Statsvitenskap (10% av alle), og Jus (8% av alle). Men vi finner også kandidater som har utdannet seg til organist, radiograf, kjøttskjærer, glassmester, teolog, og repromontør.  

Om analysen

Det var ikke alltid så lett å bestemme studielengde, og noen tall hadde nok blitt justert om vi hadde fått tilgang til CV-en til hver enkelt representant. Du står fritt til å bruke informasjonen fra analysen og dele infografikken, så lenge du linker tilbake til orginalinnholdet.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å fremstille data på en lettfattelig måte, og skape synlighet rundt deg eller din bedrift.

Om innholdsprodusenten

Denne artikkelen er skrevet av Finn Røsland og Sturla Lang. Du kan se alle artiklene vi har skrevet her. Send gjerne en E-post hvis du vil komme i kontakt med oss.

>