Rettskriving og godt språk - slik blir du forstått og unngår skrivefeil - Contxt.no

Rettskriving og godt språk – slik blir du forstått og unngår skrivefeil

rettskriving

Rettskriving, korrektur og godt språk er viktig. Dette gjelder ikke bare for pirkete språknerder, men også for bedrifter og organisasjoner. Har du behov for å bli tatt seriøst, bør du ta språket på alvor. Denne teksten skal gå gjennom noen av de vanligste feilene som gjøres. I tillegg skal du få noen nyttige tips som kan gjøre språket ditt mye bedre på kort tid.

Nyttige nettsider for deg som skriver

Rettskriving: Hjelpen er nær

Ja, det finnes detaljerte regler for rettskriving og grammatikk. Men de fleste av oss gjør likevel en del feil. Det må vi bare leve med. Det vi ikke må leve med, derimot, er grove slurvefeil. Da risikerer man å ikke bli tatt seriøst, og driver du bedrift kan det fort bli kostbart.

Mange skrivefeil kan unnskyldes, og mange av disse blir sjeldent oppdaget. Men grove feil gir et slurvete inntrykk. I profesjonelle sammenhenger kan det føre til tap av inntekter, og det kan gå utover arbeidsgivers gode navn og rykte. Heldigvis finnes det mange gode ressurser, både på nett og i bokform.

Språkrådet

I Norge er det Språkrådet som er den ubestridt autoriteten. Språkrådet er “statens fagorgan i språkspørsmål”, og “arbeider for å styrke det norske språket og språkmangfoldet i landet”. Det er de som avgjør hva som regnes som godt språk, og hva som er tillatt å skrive. Sidene deres inneholder en seksjon kalt “språkhjelp”, der du finner mye nyttig informasjon.

Korrekturavdelingen

Noen andre som tar sikte på å hjelpe oss ut av uføret, er korrekturavdelingen. De leverer en gratistjeneste med en mengde detaljerte råd om alt innen rettskriving og tegnsetting. Dessuten har de en nokså humoristisk tilnærming til språkspørsmål, noe som i seg selv kan gjøre det verdt å besøke siden.

Kompliserte tanker trenger enkle setninger

Når du skriver tekster om kompliserte temaer, kan setningene bli vanskelige å forstå. Du har mye på hjertet, og det er mange ting som må forklares. Men lange, kronglete setninger fulle av fagutrykk og fremmedord gjør at mange lesere faller av underveis. Når leseren er en potensiell kunde, er det ekstra viktig å snakke forståelig.

Du kan ha verdens beste ekspertise innen et fagområde, men om kundene ikke forstår hva du sier, havner de raskt hos konkurrentene. Når du skriver om kompliserte temaer, er det derfor ekstra viktig å skrive klart og tydelig. Av og til kan det være vanskelig å sette punktum. Du blir revet med i skrivingen, og setningene kan strekke seg over både to og tre linjer. Når dette skjer, bør du være på vakt.

Det er ingen skam å sette punktum

I boken “Skriveregler” har Finn-Erik Vinje skrevet “De ti språkvettreglene”. Den første regelen er: “Det er ingen skam å sette punktum. En leservennlig periode har sjelden mer enn 22–25 ord.” Blir setningene dine for lange, bør du prøve å dele dem opp med punktum. Du må kanskje snu litt om på ordene for å få det til, men det er som regel fullt mulig.

5 tips til enklere setninger

  1. Sett punktum når du kan.
  2. Ikke sløs med ordene. Kan du si noe med færre ord, bør du gjøre det.
  3. Bruk ord som “alle” forstår. Må du bruke vanskelige ord, så bør de forklares.
  4. Prøv å starte setningen på en annen måte.
  5. Les teksten høyt for deg selv før du publiserer.

Ett eller to ord? Sammensatte ord og særskriving

Vi språknerder morer oss ofte med tilfeller der ord er skrevet feil på en slik måte at meningsinnholdet endres radikalt. Det blir til og med gitt ut bøker om sammensatte ord og hva som skjer når de deles (feilaktig kalt orddeling). Slike feil forekommer ofte på tilbudsplakater utenfor dagligvareforretninger, som denne:

Bilde: Korrekturavdelingen

Selv om en del slike feil kan være ufattelig morsomme (for språknerder), er de ikke særlig tillitvekkende. For å finne ut hva som er rett, kan høytlesing hjelpe. Dersom du sier ordene uten pause mellom dem, skal det ikke være mellomrom. Og husk: Ordboken er aldri mange klikk unna. Slå opp i tide!

Er du i tvil, slå opp i ordboken

Skriver du på datamaskin, som de fleste av oss gjør, er hjelpen nær. Du har innebygd ordliste i skriveprogrammet, som fortløpende setter røde streker under feilstavede ord. I tillegg kan du aktivere autokorrektur. slik at programmet retter feil fortløpende. Men da er det ekstra viktig å være på vakt, og være svært nøye med korrekturlesingen.

Vi har også flere utmerkede gratistjenester på nett. En av disse er ordbokportalen Bokmålsordboka og Nynorskordboka, som blir eid og drevet av Universitetet i Bergen og Språkrådet. Denne siden er uunnværlig for oss som jobber med språk. Men den kan også være til stor nytte for deg som ikke utelukkende lever av godt språk.

Flere valgmuligheter: vær konsekvent

Mange ord kan skrives og bøyes på flere måter, som tilfellet er med ordet “rettskriving” på bokmål (se bildet). I følge ordboken er “rettskriving” både et hannkjønnsord (en rettskriving/en rettskrivning) og et hunkjønnsord (ei rettskriving/ei rettskrivning). Du kan altså velge det som passer deg best.

Men du må være konsekvent. Velger du å skrive “rettskrivinga” i bestemt form (hunkjønnsord), så kan du ikke skrive f.eks. “høytlesingen” i samme tekst. Da må du skrive “høytlesinga”. Har du funnet ut at du vil bruke a-endelser, så må du holde deg til det. Skriver du “rettskrivning”, må du også skrive “høytlesning”. Som Ibsen sa det i Brand: “Det du er, vær fullt og helt, og ikke stykkevis og delt”.

Ta korrekturen seriøst

  • Bruk rettefunksjonen i skriveprogrammet, men vær forsiktig med autokorrektur
  • Slå opp i ordboken når du er usikker
  • Vær konsekvent, og hold deg til din egen stil
  • La andre lese gjennom viktige dokument før du sender eller publiserer

Dersom du ønsker hjelp til korrektur, rettskriving, språkvsk eller annet, så ta kontakt her.

Om innholdsprodusenten

Hei, jeg heter Finn, og er redaktør i Contxt. Du kan se alle artiklene jeg har skrevet her. Send gjerne en E-post hvis du vil komme i kontakt med meg.

>