Nettsidetekster som skaper konvertering 

Innholdet på nettsiden din må koble kundens utfordringer opp mot løsningene du tilbyr. Tilbyr du ikke noe som frister, forlater kunden raskt siden til fordel for andre.

Fokuser på målgruppen

Før var kunden avhengig av informasjonen du gav på telefonen eller i fysiske møter. Du var spesialisten. I dag leter folk selv opp det de trenger på nettet, og finner informasjon og aktuelle leverandører.

Når kundene kommer inn på nettsidene dine, er det derfor viktig at de raskt finner ut at du kan hjelpe. Du bør ikke møte dem med egen historie og fortellingen om hvor flinke dere er. Kundene er opptatt av hva du kan gjøre for dem, og det er dette du må vise.

Du bør se på nettsiden som en selger. En som snakker direkte til kundene, og tilbyr å løse problemer for dem. Når du fokuserer på kunden, heller enn spesifikke egenskaper ved det du tilbyr, fremstår du som relevant og tillitvekkende.

Bruk godt og lett forståelig språk

Dersom språket på nettsiden din er komplisert, faller mange av. Derfor bør du bruke et enkelt og tydelig språk, og legge opp teksten slik at budskapet raskt kommer frem. Vanskelige faguttrykk og fremmedord bør byttes ut med tekst som enkelt kan forstås av alle typer mennesker.

Slik lager du gode nettsidetekster:

  • Du snakker direkte til målgruppen
  • Språket ditt er godt og lett forståelig
  • Du fokuserer på å skape konvertering
  • check
    Du analyserer data og optimaliserer tekstene

Hvorfor oss?

Vi har språklig ekspertise og lang erfaring innen markedsføring. Dersom du velger å samarbeide med oss, får du en partner på laget som følger deg helt frem til du oppnår målsettingene dine. Og det kan måles.

Vi oppnår resultater ved å fokusere på godt språk, god kommunikasjon og analyse av data. For å sikre at vi når målene vi har satt, benytter vi analyseverktøy som forteller oss hvordan besøkende opplever innholdet på nettsiden. Dette gjør at vi kan optimalisere nettsiden over tid, og sikre at du alltid får mest mulig ut av nettsidetrafikken.

Skal vi ta en prat om nettsidetekstene dine? 

Ring oss på 93 20 14 00, send e-post til kontakt@contxt.no, eller fyll ut skjemaet under.

© 2018 Contxt AS

>