Slik utfører du en god søkeordsanalyse - Contxt.no

Slik utfører du en god søkeordsanalyse

Søkeordsanalyse er snarveien til trafikk som konverterer

Søkeordsanalyse er prosessen hvor du kartlegger hvilke ord og begreper målgruppen din bruker for å finne nettsider som din. Du blir bedre kjent med målgruppen, og kan danne deg et bilde av hvordan kundereisen deres er. Hvordan søker de etter informasjon, og hva vurderer de før de foretar et kjøp? En søkeordsanalyse kan avdekke skjulte skatter i form av ord og setninger med kjøpshensikt, der konkurransen om topplasseringen i Google er lav.

I denne artikkelen lærer vi deg hvordan du utfører en søkeordsanalyse.  

Forklaring på begreper brukt i artikkelen

 • Søkeord/Søkebegreper = ord og setninger som blir brukt for å søke i søkemotorer.
 • Nøkkelord = annet ord for søkeord.
 • Søkevolum = antall søk som gjøres på et bestemt søkeord i en definert tidsramme.
 • Søkeordkonkurranse = Hvor vanskelig det er å nå topplasseringen på et bestemt søkeord.
 • SEO-søkeord = Ord som mange søker på, og som det er attraktivt å optimalisere mot.
 • Long tail-søkeord = Populære søk som består av flere ord (ofte 3-5 ord)
 • Brede søkeord = Søkeord med store volumer, som kan ha flere betydninger

Forstå dynamikken i ulike typer søkeord

Før vi kommer til hvordan vi utfører analysen, kan det være greit å få en forståelse for hvordan vi bør tenke rundt søkeord. Det kan nemlig være lett å tenke at vi bør gå etter søkeordene med størst volum. Noen ganger er dette riktig, men langt fra alltid. Søkeord med store volumer er ofte enkeltord som kan ha flere betydninger, og derfor tolkes ulikt.

Ordet “sko” er et eksempel på dette. Det foretas rundt 14 000 månedlige søk etter ordet “sko” i Google.

eksempel på søkeord

I utgangspunktet er det attraktivt, hvis vi selger sko. La oss si løpesko. Men hvis tenker oss om, så finnes det utrolig mange forskjellige typer sko. Herresko, damesko, barnesko, pensko, joggesko, basketsko, ballettsko osv…

I tillegg er konkurransen på søkeordet “sko” relativt høy (18/100). Det vil derfor være lite hensiktsmessig å bruke store ressurser for å bli synlige på søkeordet sko. Det vil kreve mye arbeid over lang tid, og i tillegg vil vi få mye irrelevant trafikk dersom vi lykkes.

Det vil derfor være mer hensiktsmessig å se om vi kan finne mer spesifikke søkeord. “Løpesko”, “sko til løping”, “test av løpesko”, “beste løpesko”, “løpesko terreng” og “løpesko asfalt” er eksempler på slike søkeord.

Som du ser på bildet under, er konkurransen på disse søkeordene mye lavere. Søkevolumene er mindre, men til gjengjeld er de mer relevante. Dette er søkeord vi kan få trafikk på raskere, og med mindre arbeid. 

Eksempel på søkeordsanalyse

Når vi utfører en søkeordsanalyse, ser vi på 3 ulike typer søkeord. Vi ser på ordene med store volumer (sko), vi ser på spesifikke søkeord (løpesko) og vi ser på sammensetninger av ord (løpesko med pigger). Det er ofte i den siste kategorien vi finner søkeord med lav konkurranse, og som har størst relevans for målgruppen vi ønsker å nå.

Styrken til domenet avgjør hvilke søkeord du kan vinne

En annen faktor som har betydning for hvilke typer søkeord vi kan gå etter, er autoriteten til  nettsiden vi skal optimalisere. Dess høyere autoritet, jo enklere er det å få synlighet på søkeord, også de med stor konkurranse. Domenet får en autoritets-score basert på kriterier som: 

 • Alder
 • check
  Størrelse (mengde innhold)
 • check
  Inngående linker

Frem til 2009 opererte google med begrepet PageRank. Alle nettsider hadde en score, som var et tall mellom 0 og 10, som gav en indikasjon på nettsidens autoritet. Siden den gang har det ikke vært noen offisiell måleenhet.

I dag finnes det ulike måleenheter, men ingen “offisielle”. Hvilken du benytter, er ikke så viktig, så lenge du kan sammenligne din egen nettside med andres. De mest brukte er DA (Domain Authority), DR (Domain Rating) og TF (Trust Flow).

Basert på din nettsides autoritet, får du en indikasjon på hvilke søkeord du kan og bør optimalisere mot. Har du for eksempel en helt ny nettside, med lite innhold og få inngående linker, kan du ikke konkurrere om synlighet på søkeord med mye konkurranse. Da er det lurt å finne søkeord med lav konkurranse, og bruke tid på de først, inntil du får bygget opp mer autoritet.

Slik går vi frem

Når vi skal utføre en søkeordsanalyse, pleier vi å jobbe oss nedover i en tenkt pyramidestruktur. Vi begynner med å kartlegge hvilke temaer vi mener er relevant for målgruppen vi skal nå. Vi lager derfor en liste over temaer.

Hvis vi fortsetter med løpesko-eksempelet, kan det være:

 • Trening
 • Sunn livsstil
 • Helse
 • check
  Klær

Det er viktig at listen dekker alle relevante temaer. Dersom du synes det er vanskelig å komme i gang, kan du ta utgangspunkt i personas. Hvis du ikke allerede har laget personas for målgruppen din, kan du lese mer om det her.

Det neste vi gjør er å brainstorme rundt søkeord som kan være relevante, basert på temaene vi har valgt ut. Søkeordene kategoriseres som volumsøkeord, spesifikke søkeord og setninger, også kalt “long tail Keywords”.

Hvis vi bruker går videre med eksempelet hvor vi selger løpesko, kan ideer til søkeord være:

 • Løping
 • Løpesko
 • Løpeteknikk

Her gjelder det samme som i forrige runde, at vi lager listen så lang som mulig. Deretter tar vi i bruk et gratisverktøy som sparer oss for mye tid. Verktøyet har et beskrivende navn i forhold til hva det gjør: Keywordshitter. Det er svært effektivt til oppgaven som skal løses. Dette verktøyet benytter seg av Googles søke-API, og setter sammen ulike varianter av søkeordet. Slik finner det aktuelle søkeord som ligner på det du taster inn.

I vårt eksempel med løping fant vi 1448 søkeord, etter å ha latt keywordshitter jobbe i rundt 10 minutter.

Keywordshitter

Det neste vi må gjøre, er å finne ut:

 1. Hvor mange søker på de ulike søkeordene?

 2. Hvor stor konkurranse er det på søkeordene? 

Dette kan vi gjøre på ulike måter. Det finnes flere gode verktøy du kan benytte. I Contxt bruker vi Ahrefs som SEO-verktøy. Ahrefs dekker de fleste behov du kan ha når det kommer til søkemotoroptimalisering.

Hvis du akkurat har begynt, eller ikke har mulighet til å investere i software, finnes det gratisverktøy som også fungerer greit. Du kan bruke Googles søkeordplanlegger eller Ubersuggest, som begge gjør jobben.

For å få svar på hvor mange som søker etter de søkeordene vi har funnet, laster vi disse inn i Ahrefs. Det gir oss følgende rapport.

Eksempel på nøkkelordsanalyse

I første grovsortering har vi funnet 26 søkeord som gir oss et estimat på 3 100 søk og 1 900 klikk. Nå må vi grave dypere i dataene for å avdekke hvilke søkeord som har en reell verdi for oss.

Dersom du bruker Ubersuggest, er du nødt til å begynne med et søkeord og foreta et søk basert på det. Du vil da få opp søkevolum og Ubersuggest’ vurdering av konkurransen. Du får også opp forslag til alternative søkeord. Du kan merke de søkeordene du vil lagre, og så eksportere disse.

løpesko søkeordanalyse

Det neste vi gjør i Ahrefs, som du også kan gjøre manuelt, er å finne søkeord med setningssamsvar. Det er setninger som inneholder søkeordet i en eller annen forstand. Med utgangspunkt i ordet “løpesko” fant vi ytterligere 5 300 søk og 2 200 klikk. Inkludert søkeord med setningssamsvar

keyword research

Det neste vi ønsker å gjøre, er å se på hvilke søkeord de fremste nettsidene på søkeordet “løpesko”, også er synlige på. Som du ser av bildet under, så fant vi ytterligere 13 700 søkeord, og vi har økt klikk-potensialet fra 2 200 til 13 000 klikk.

Keyword analysis

Denne funksjonaliteten er ikke tilgjengelig i Ubersuggest på samme måte. Der må du huke av søkeordene du ser potensiale i, eksporter disse, og så mate inn nye søkeord og gjøre samme øvelse på nytt. Dette må du fortsette med listen er så stor som du ønsker.

I Ahrefs er der imidlertid også en annen funksjon vi benytter oss av. Vi finner ut hva slags spørsmål folk stiller i Google, knyttet til søkeordene våre. I eksempelet med løpesko fant vi følgende spørsmål:

Google answer box

Selv om volumene ikke er så store, så er det verdifullt å vite, slik at vi kan besvare disse spørsmålene når vi lager innhold. Et av Googles visningsvalg for søkeresultater er blant annet “Answer box”, eller featured snippets. I korte trekk betyr det at en definisjon eller forklaring på et spørsmål blir fremhevet i toppen av søkeresultatet.

Dersom dette hadde vært et reelt case, kunne vi fortsatt arbeidet, og gjort tilsvarende med alle de “brede” søkeordene våre. Da ville vi trolig endt opp med et søkepotensiale på over 100 000 månedlige søk knyttet til løpesko.  

Kjøpsintensjon vs informasonsintensjon

Det kan som sagt være fristende bare å gå etter søkeord med store volumer. Men det er ikke alltid en god ide. Når vi søker, gjør vi det av ulike årsaker. Noen ganger er det fordi vi kun vil ha informasjon, for eksempel når vi trenger en oppskrift. Andre ganger er det fordi vi skal kjøpe en vare eller tjeneste.

Det er viktig å være klar over hvilken intensjon den som søker har. En måte å finne ut dette på, er ved å se på Google Ads verdien. Hvis bedrifer er villige til å bruke mye penger på å være synlige på et søkeord, så er det som oftest fordi det er ord med kjøpsintensjon.

Finn ut klikk-potensialet

En annen ting vi må finne ut av, er klikk-potensialet. På noen søkeord favoriserer Google betalte visninger. Under ser vi for eksempel at søkeordet “løpesko herrer” får  betalte visninger 57% av klikkene, mot 43% til det organiske. På søkeordet “løpesko test” får den organiske visningen 92%, mot 8% på betalt.

organisk vs betalt

Google Search Console

Dersom du har en nettside som har eksistert en stund, og som har trafikk, kan du også finne gode søkeord i Search Console. Ved å velge menyvalget “ytelse” i høyrekolonnen, får du opp en oversikt over hvilke søkeord du er synlig på, og hvor mange klikk du får. Ved å gå gjennom søkeordene du er synlig på, men ikke får klikk på, får du en indikasjon på hvilke søkeord du kan få synlighet på ved å optimalisere bedre.

Ofte er dette  søkeord hvor du ligger på 11-30 plass, hvor vi enkelt kan forbedre innholdet med god on-site optimalisering, slik at vi flytter oss oppover i søkeresultatene.

Du kan også oppdage søkeord du ikke visste du var synlig på, og oppdage nye måter kundene dine kan finne deg på.

En godt gjennomført søkeordsanalyse er gull verdt

Gjennom å utføre en god søkeordsanalyse, får du mange viktige svar. Du blir bedre kjent med målgruppen din, fordi du ser hva de tenker på når de leter etter bedrifter som din.

Du får også svar på hvor stort potensiale nettsiden din har i søkemotorer, og hvor godt du utnytter dette potensialet i dag. Nesten alltid vil du oppdage søkeord du ikke visste om, og hvor du med forholdsvis enkle grep kan få bedre synlighet.

Du kan lage en innholdsstrategi som også omfatter temaer du vet kundene dine bryr seg om, og som vil lede til mer nettsidetrafikk, flere henvendelser og flere kjøp. I tillegg får du vite hva av innholdet ditt du må forbedre for å få mer søketrafikk.

Hvis du ønsker hjelp til å utføre en søkeordsanalyse, ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!

Om innholdsprodusenten

Hei, jeg heter Sturla, og er markedssjef i Contxt. Du kan se alle artikler jeg har skrevet her. Send gjerne en E-post hvis du vil komme i kontakt med meg.

>