Contxt.no - Når innhold er viktig - Vi gjør deg synlig der kundene dine er

VI LAGER INNHOLD SOM
TYDELIGGJØR VERDIEN AV
PRODUKTER OG TJENESTER

Resultatet blir innhold som engasjerer, konverterer og skaper forutsigbar omsetning

VI LAGER INNHOLD SOM
TYDELIGGJØR VERDIEN AV
PRODUKTER OG TJENESTER

Resultatet blir innhold som engasjerer, konverterer og skaper forutsigbar omsetning

GODT INNHOLD ER DEN BESTE SELGEREN DU KAN FÅ

Vi lager innhold til nettsider, blogger, landingssider og andre digitale kanaler. Vår styrke ligger i å avdekke den reelle verdien til et produkt eller tjeneste, for så å skape historier som formidler dette til målgruppen din. Vi kombinerer godt, lettfattelig språk med psykologiske triggere som skaper de rette følelsene hos målgruppen.

GODT INNHOLD ER DEN BESTE SELGEREN DU KAN FÅ

Vi lager innhold til nettsider, blogger, landingssider og andre digitale kanaler. Vår styrke ligger i å avdekke den reelle verdien til et produkt eller tjeneste, for så å skape historier som formidler dette til målgruppen din. Vi kombinerer godt, lettfattelig språk med psykologiske triggere som skaper de rette følelsene hos målgruppen.

Vi tar gjerne en prat med deg hvor vi gir deg råd og tips om hvordan du kan lage eller forbedre eksisterende innhold.

1. BLI SETT, HØRT OG LAGT MERKE TIL

Kundene dine er mindre opptatt av deg og din bedrift enn du skulle tro. Kundene bryr som om hvilke problemer du kan løse for dem.

For å få oppmerksomhet bør du derfor rette kommunikasjonen mot kundene og deres situasjon. Du må få frem den reelle verdien til produktene dine, hva de gir kunden, og lage innhold som synliggjør denne verdien.

Alle bedrifter tilbyr noe unikt, også din. Innholdet skal gjøre at du blir oppfattet som annerledes og mer relevant enn konkurrentene. Da øker verdien av det du tilbyr, og flere kunder vil velge deg fremfor konkurrentene.

2. FORSTÅ HVA KUNDEN ØNSKER

Alle kunder har ulikt utgangspunkt, men felles for alle er at de ønsker å løse et problem. Innholdet ditt må ta utgangspunkt i kundenes situasjon, og synliggjøre hvordan produktene dine kan løse kundenes problemer.

Dette gjøres ved å synliggjøre avstanden mellom kundens nåværende situasjon og målet de ønsker å nå. Når avstanden er etablert, settes dine produkter inn som løsningen på kundens problem. 

Det blir skapt et gap mellom der kundene er og der de vil, og dere er broen over.

3. GODT INNHOLD ER LØNNSOMT

Innhold skal fokusere på kunden og verdien kunden får av å kjøpe et produkt. Gjør man dette, med utgangspunkt i den situasjonen kunden er i, gir det alltid økt konvertering og mer salg. Dette forutsetter godt språk og riktig setningsoppbygning, med selektiv utvelgelse av ord.

Kombinasjonen gjør at innholdet ditt blir oppfattet som relevant, verdifullt og enkelt å forstå. Når du har dette på plass, handler ofte resten av prosessen om å teste, optimalisere og skalere.

1. BLI SETT, HØRT OG LAGT MERKE TIL

Kundene dine er mindre opptatt av deg og din bedrift enn du skulle tro. Kundene bryr som om hvilke problemer du kan løse for dem.

For å få oppmerksomhet bør du derfor rette kommunikasjonen mot kundene og deres situasjon. Du må få frem den reelle verdien til produktene dine, hva de gir kunden, og lage innhold som synliggjør denne verdien.

Alle bedrifter tilbyr noe unikt, også din. Innholdet skal gjøre at du blir oppfattet som annerledes og mer relevant enn konkurrentene. Da øker verdien av det du tilbyr, og flere kunder vil velge deg fremfor konkurrentene.

2. FORSTÅ HVA KUNDEN ØNSKER

Alle kunder har ulikt utgangspunkt, men felles for alle er at de ønsker å løse et problem. Innholdet ditt må ta utgangspunkt i kundenes situasjon, og synliggjøre hvordan produktene dine kan løse kundenes problemer.

Dette gjøres ved å synliggjøre avstanden mellom kundens nåværende situasjon og målet de ønsker å nå. Når avstanden er etablert, settes dine produkter inn som løsningen på kundens problem. 

Det blir skapt et gap mellom der kundene er og der de vil, og dere er broen over.

3. GODT INNHOLD ER LØNNSOMT

Innhold skal fokusere på kunden og verdien kunden får av å kjøpe et produkt. Gjør man dette, med utgangspunkt i den situasjonen kunden er i, gir det alltid økt konvertering og mer salg. Dette forutsetter godt språk og riktig setningsoppbygning, med selektiv utvelgelse av ord.

Kombinasjonen gjør at innholdet ditt blir oppfattet som relevant, verdifullt og enkelt å forstå. Når du har dette på plass, handler ofte resten av prosessen om å teste, optimalisere og skalere.

Er du klar for å lage innhold som skaper resultater?

Adresse

Dronningens gate 28, 0154 oslo

Telefon

400 73 166

epost

kontakt@contxt.no

Sosiale medier

Er du klar for å lage innhold som skaper resultater?

Adresse

Wedel Jarlsbergsvei 33

Telefon

93201400

epost

kontakt@contxt.no

Sosiale medier

>