Privacy Policy - Contxt.no

Personvernerklæring og bruk av Cookies

INFORMASJON OM VÅR (CONTXT AS) BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Her forklarer vi når, hvorfor og hvordan vi behandler personopplysninger. Vi informerer også om hvilke rettigheter du har som besøkende, kunde, leverandør eller samarbeidspartner.

1. Bakgrunn for behandling av personopplysninger

Personopplysninger om kunder blir først og fremst benyttet til å administrere kundeforholdet: for å følge opp kunder, gjennomføre leveranser og på annen måte oppfylle avtaler. Informasjon om kundens bruk av våre produkter kan også benyttes til å forbedre våre produkter og tjenester, og til statistikk. Vi kan også bruke opplysningene til å sende ut informasjon og markedsføring, samt til å vurdere når det passer å sende ut ulik type materiale til den enkelte kunde.

Dette gjelder også for våre leverandører og samarbeidspartnere.  

2. Personopplysninger og behandling

Vi behandler bare personopplysninger som er nødvendige for å administrere kundeforholdet.

Konkret kan dette innebære at vi behandler opplysninger om ansatte hos våre kunder, som blant annet navn, mailadresse, telefonnummer, stilling/rolle, korrespondanse og synspunkter på våre produkter i form av svar på kundeundersøkelser og møtereferater.

Vi behandler i utgangspunktet ingen sensitive personopplysninger.

Dette gjelder også for våre leverandører og samarbeidspartnere.

3. Innsamling av personopplysninger

Kilden til opplysningene vi har om våre kunder er oftest kunden selv, ved at kunden gir opplysninger ved registrering på nettside eller ved personlig kontakt. I visse tilfeller kan vi også hente inn  informasjon fra eksterne kilder, f.eks. i forbindelse med kredittsjekker, innhenting av tilleggsinformasjon fra internett, e.l. Vi kan også innhente lister over potensielle kunder og informasjon om disse fra aktører i markedet som tilbyr dette.

Selskapets nettside benytter cookies (informasjonskapsler) og andre former for kartlegging av bruk av våre tjenester. Informasjonskapsler hjelper oss til å fastslå hvilke deler av våre nettsider som er mest populære, hvilke sider brukerne besøker og hvor lenge. Informasjonen brukes for eksempel til ytelse, utvikling og analyse av tjenester og målretting av annonser på internett, og for å gi våre kunder en best mulig brukeropplevelse.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din når du besøker nettsider. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid.

Vi legger informasjonskapsler på nettsiden (såkalte «førsteparts- cookies»). Vi bruker:

  • nødvendige informasjonskapsler, som er vesentlige for funksjonaliteten i nettsiden vår (lagring av brukerdata for autentiserings- og autorisasjonsformål);
  • funksjonelle informasjonskapsler, som hjelper å gjenkjenne deg når du vender tilbake til nettsiden vår og huske preferansene dine (f.eks. språkinnstillinger);
  • analytiske informasjonskapsler, som hjelper å telle antall besøkende og hvordan nettsiden vår brukes.

Vi bruker også markedsføringsinformasjonskapsler som registrerer din atferd på nettsiden vår, og benyttes til å sende deg skreddersydde reklamer når du besøker andre nettsteder (såkalte «tredjeparts-cookies»). Til dette formålet deler vi informasjon om din aktivitet på vårt nettsted med tredjepart. Ditt samtykke til vår bruk av markedsføringsinformasjonskapsler må alltid innhentes før du gis tilgang til nettstedet vårt.

Dersom du ikke ønsker å godta nødvendige, funksjonelle eller analytiske informasjonskapsler, kan du selv justere dine personverninnstillinger slik:

Ved kommentering av artikler  på nettsiden

Når besøkende legger inn kommentarer på siden, lagres informasjonen gitt inn i kommentarskjemaet i tillegg til IP-adressen til den besøkende og den besøkendes nettleserversjon. Dette gjøres for å bidra til å unngå useriøse kommentarer.

En anonym tekststreng generert på grunnlag av e-postadressen din (også kalt en «hash») kan bli sendt til tjenesten Gravatar for å undersøke om du har en konto der. Personvernerklæringen til Gravatar ligger her: https://automattic.com/privacy/. Etter at kommentaren din er blitt godkjent, vil profilbildet ditt være synlig for hvem som helst i forbindelse med kommentaren din.

Hvis du legger inn en kommentar på dette nettstedet, kan du be oss om å huske navn, e-post og nettsted. Denne informasjonen lagres i en informasjonskapsel og er der for å gjøre ting lettere for deg. Du trenger da ikke å gi inn denne informasjonen på nytt neste gang du legger inn en kommentar. Disse informasjonskapslene utløper etter ett år.

4. Rettslig grunnlag for behandling

I noen tilfeller innhenter vi samtykke fra våre kunder til behandlingen av personopplysninger, men vi vil også behandle opplysninger uten å be om spesifikt samtykke der hvor dette er nødvendig for å oppfylle vår avtale med kunden, eller for å gjennomføre tiltak på kundens anmodning før avtale inngås.

5. Tilgang til personopplysninger

Tilgangen til personopplysningene om våre kunder er begrenset til de personer i Contxt som har behov for slik tilgang ut fra de formål som er nevnt under punkt 1 ovenfor. Vi kan også dele disse opplysningene med våre underleverandører og andre samarbeidspartnere, og ved særskilt behov også selskapets rådgivere, revisorer, advokater, IT-konsulenter og andre. I slike tilfeller passer vi på at alle opplysninger blir behandlet fullt ut i samsvar med formålet, og at leverandørene våre påtar seg ansvar for å ivareta informasjonssikkerheten i samsvar med de krav og regler som til enhver tid gjelder.

6. Utlevering av data

Noen ganger kan vi måtte benytte leverandører (databehandlere) som bistår oss med behandlingen av personopplysningene om kundene våre. Dette vil typisk være leverandører av lagringstjenester og kommunikasjonsløsninger som inngår i våre systemer.

Noen av våre leverandører vil kunne drive virksomheten sin i utlandet. Da vil vi også kunne overføre personopplysninger til det sted hvor leverandøren befinner seg eller hvor lagringstjenestene er lokalisert, herunder også land utenfor EU/EØS.

Enhver bruk av databehandlere og overføring av personopplysninger til utlandet skjer i samsvar med gjeldende lovkrav og selskapets retningslinjer.

En oversikt over selskapets bruk av databehandlere og overføringer av personopplysninger til utlandet gis på forespørsel.  

7. Lagring av data

Personopplysninger oppbevares så lenge det er behov for det ut fra formålet med behandlingen. Vi kan også være pålagt å lagre personopplysninger, også etter at formålet er oppfylt, for eksempel etter bokføringslovgivning og andre offentligrettslige krav.

8. Bruk av data

Vi kan sende forskjellige typer henvendelser til deg som kunde så lenge kundeforholdet består, herunder også markedsføringshenvendelser. Det vil ved enhver henvendelse pr e-post eller SMS bli gitt anledning til å reservere seg mot ytterligere slike henvendelser.

9. Dine rettigheter

Som bruker har du rett til:

– å få innsyn i de personopplysningene som vi har om deg,

–  å kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes,

–  å protestere mot behandlingen fra direkte markedsføring, samt vite om eventuell profilering,

–  å trekke tilbake eventuelle samtykker til å behandle de personopplysningene som du har gitt oss,

–  å motta de personopplysningene om deg selv som du har gitt oss og overføre dem til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet),

–  å kontakte oss hvis du har innspill eller spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger,

–  å klage til Datatilsynet direkte dersom du anser at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med gjeldende lovverk.

10. Sikkerhet

Vi gjør alt vi kan for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene skjer i tråd med gjeldende lovverk. Nærmere opplysninger om disse risikovurderingene og sikkerhetstiltakene kan fås ved henvendelse til oss.  

11. Kontakt oss

Kunder som har spørsmål eller krav forbundet med vår behandling av personopplysninger, kan kontakte oss via kontakt@Contxt.no.

>